A tanszékről

Oktatók

 

DR. HORVÁTH ÁGNES
E-mail:
elon456@yahoo.com, horvathadr@ektf.hu 
CV
 Letölthető dokumentum

Történész, politológus. A Politológia Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára 2001-től. A Nemzetközi tanulmányok (BA és MA) és az Ember és társadalomismereti tanár (MA) szakok szakfelelőse. Oktatói tevékenysége mellett a 2007-ben alapított Agria Universitas Egyesület és az Agria Közéleti Akadémia elnöke. 1998-tól 2010-ig a Heves Megyei Területi Választási Bizottság választott tagja, 2006-2010 között alelnöke. 2008-tól 2010-ig az American University (USA, Washington DC) Demokrácia és Választáskutatási Központjának kutatója. 2009-2010 között a Közép- és Kelet-Európai Választási Megfigyelők Szövetségének (ACEEEO) amerikai képviseletét látta el. Főbb tárgyai: Modern politikai ideológiák, Rendszerváltások a XX. században, Magyarország politikatörténete, Nők és a politika, Az EU támogatási alapjai és pályázati rendszere.

DR. DOBÓ MARIANNA
E-mail:
mariann.dobo@ektf.hu, mariann.dobo@gmail.com
CV
Letölthető dokumentum
Publikációs jegyzék
Letölthető dokumentum

Politológus, szociológus, településfejlesztő. A Politológia Tanszék oktatója 2002-től. A Bibó István Politikatudományi Műhely elnöke, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TDK Bizottságának elnöke.  Oktatói tevékenysége mellett a Lyceum Pro Scientis Alapítvány kuratóriumának tagja. 2007-2015 között az Agria Universitas Egyesület titkára volt. 2006-2010 között települési önkormányzati képviselőként is dolgozott, számos bizottság és fórum elnöke és résztvevője volt. 2014-től újra képviselői és tanácsnoki (településfejlesztés) feladatokat lát el az ostorosi önkormányzatnál. Hazai és nemzetközi projektek menedzselését látta el. Kutatásvezetőként is dolgozik. Főbb tantárgyai: Regionális politika, Helyi hatalom és politika, Ifjúságpolitika, Döntéselmélet, Stratégiai tervezés, Terület- és településfejlesztés az EU-ban, Bevezetés a szociológiába, Bevezetés a politikatudományba.

DR. DOBOS BALÁZS
E-mail:
balazs.dobos@gmail.com
CV
Letölthető dokumentum
Publikációs jegyzék
Letölthető dokumentum

Politológus, történész. Diplomáit az ELTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karain, majd a PhD fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetében szerezte 2010-ben. 2007-től a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos segédmunkatársa, utóbb tudományos munkatársa és tudományos titkára. Fő kutatási területe elsősorban az identitás, az etnicitás és a politika összefüggései, a kisebbségek közéleti részvétele és képviselete, a döntéshozatali folyamatok a kisebbségpolitikában, az etnikai pártok, illetőleg az etnopolitikai konfliktusok sajátosságai. Hazai és nemzetközi publikáció érintik a magyarországi nemzetiségek jelenkori történetét, a nemzetiségi önkormányzati rendszert, a nemzetiségi önkormányzati választásokat, és a nemzetiségi jogok helyzetét is Magyarországon. A tanszéken magyarul és angolul oktat. Főbb tárgyai: Nemzeti és nemzetiségi politika Közép-és Kelet Európában; Nemzetépítés, nemzetiségpolitika és etnopolitikai konfliktusok; Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben.

DR. FEJES SZONJA
E-mail:
fejes.szonja@ph.eger.hu 

Jogász, Európai uniós szakjogász, politikai szakértő. Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jogi majd Vagyongazdálkodási Csoportjának munkatársa. A Fiatalok Egerért szakértői csoportjában a közigazgatási és jogi team vezetője volt, és dolgozott egy online magazin külpolitikai rovatának. Óraadó oktatóként az általa tanított főbb tárgyak: Nemzetközi jog, Nemzetközi szervezetek és nemzetközi politikai viszonyok, Nemzetközi jogi esetek napjainkban, Európai uniós jogharmonizáció, Bevezetés a közjogtudományba.

DR. GYARMATI ISTVÁN
E-mail:
i.gyarmati@icdt.hu
CV
Letölthető dokumentum
Publikációs jegyzék
Letölthető dokumentum

Közgazdász, nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitikai szakértő, újságíró. Pályáját a Külügyminisztérium diplomatájaként kezdte. A magyar delegáció tagjaként részt vett az MBFR-szerződés kidolgozásában, dolgozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség mellett, delegációvezető volt a hagyományos fegyverzetek csökkentéséről (CFE), a Európai Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekről (CSBM) szóló, valamint a Nyitott Égbolt (Open Skies) szerződések tárgyalásai során. Később a biztonságpolitikai Főosztály vezetője, az EBESZ grúziai, csecsenföldi, majd moldovai misszióvezetője, az EBESZ budapesti csúcstalálkozójának főtitkára volt. 1996-1999 között a Honvédelmi Minisztérium államtitkáraként dolgozott, majd a külügyminiszter biztonságpolitikai főtanácsadója, később a New York-i EastWest Institute alelnöke volt. A politikatudomány doktora és a stratégiai tanulmányok kandidátusa. Számos tudományos kutatásban vesz részt, tagja a londoni IISS-nek. Számos tanulmány szerzője a biztonságpolitika, európai politika, konfliktuskezelés és a magyar védelempolitika kérdésköreiben. Jelenleg a Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója, valamint az ENSZ Főtitkár Leszerelési Tanácsadó Testületének elnöke.

HACSI LAJOS
E-mail:
hacsil@ektf.hu, hacsi.lajos@upcmail.hu

Politológus, nyugdíjas óraadó mestertanár. Az Eszterházy Károly Főiskolán 1980-tól tanított, 2011-ben nyugdíjba vonult. A Főiskola Szakszervezeti Bizottságának évtizedig elnöke volt. Oktatott tárgyai közé tartozott a Bevezetés a politikatudományba, a Politikai pártok és pártrendszerek, a Média és politika, az Állampolgári ismeretek, Alkotmánytan, Alternatív politikai mozgalmak.

DR. MAJTÉNYI GYÖRGY
E-mail:
gyorgymajtenyi@hotmail.com
CV és publikációs jegyzék
Letölthető dokumentum

Társadalomtörténész. Fő kutatási területe Magyarország 1945 utáni társadalom- és kultúrtörténete, könyvei jelentek meg többek között Kádár János mindennapjairól, a magyarországi elitek történelméről, a magyarországi romák társadalomtörténetéről. A tanszéken elsősorban történelmi tárgyakat oktat, például a magyarországi, ill. a kelet-közép-európai rendszerváltások történelmét tanítja magyar és angol nyelven.

DR. MÓZES MIHÁLY
E-mail:
miksahell@gmail.com
CV
Letölthető dokumentum

DR. HABIL. SIMON ZOLTÁN
E-mail:
zoltan.simon@europarl.europa.eu

Politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértő. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogász és történelem szakos diplomát, majd politikatudományi PhD fokozatot szerzett. 2005 óta az Európai Parlament uniós külpolitikával foglalkozó munkatársa. Rendszeres oktatási és publikációs tevékenységet folytat. Az egri Eszterházy Károly Főiskola főiskolai docense, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara és a Boston University Brussels oktatója. Három kötet [Utak és tévutak. Tanulmányok Közép- és Kelet-Európa közelmúltjából és jelenéből (2014); Döntéshozatal és jogalkotás az Európai Unióban. Elmélet és gyakorlat (2013); Érdekérvényesítés a közpolitikai döntéshozatalban az Európai Unióban és Magyarországon (2009)], valamint számos angol és magyar nyelvű tanulmány szerkesztője és szerzője. Elsődleges kutatási területei az Európai Unió közpolitikai és döntéshozatali rendszere, valamint annak érdekérvényesítési jelenségei.

 

DR. TERÉNYI JÁNOS
E-mail:
CV

DR. VARGA GYÖRGY
E-mail:
gyorgy.varga441@gmail.com
CV
Letölthető dokumentum

A posztszovjet térség külpolitikai, biztonságpolitikai szakértője, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kelet-Európa és Közép-Ázsia Főosztályának munkatársa, az MTA köztestületi tagja. PhD-fokozatát 2001-ben nemzetközi kapcsolatok elmélete témakörben szerezte. Eddigi szakmai pályafutása során több kormányzati szervnél - a Külügyminisztériumon kívül a Honvédelmi Minisztériumban, a Határon Túli Magyarok Hivatalában - töltött be a nemzetközi kapcsolatok terén felelős beosztásokat. Diplomataként több mint egy évtizedet töltött olyan szovjet utódállamokban, mint Ukrajna, Oroszország és a Moldovai Köztársaság. Oroszországban 2001-2005 időszakban rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, míg Moldovában 2008-2012 időszakban Magyarország nagyköveteként szolgált. A magyar-moldovai kapcsolatok terén végzett munkáját a moldovai államfő 2012 júniusában a Moldovai Köztársaság Becsületrendjével ismerte el. Oktatói tevékenységét a Századvég Politikai Iskola keretében 2005-ben kezdte, 2008-tól az EKF Politológia Tanszékének docense.
Főbb tantárgyai: nemzetközi kapcsolatok elmélete és iskolái, biztonságpolitika, stratégiai tervezés, diplomáciatörténet.

DR. ZUPKÓ GÁBOR
E-mail:
gabor.zupko@ec.europa.eu

Az Európai Bizottság Tájékoztatási Főigazgatóságának igazgatója (Directorate General of Communication at the European Commission). Korábban az Európai Bizottság Infrastrukturális és Logisztikai Hivatalának igazgatójaként, majd az igazgató főtanácsadójaként dolgozott. Volt polgármester, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára (2000-2002), és főosztályvezetője (2002-2003). Nagykövetként dolgozott Finnországban (2003-2005). PhD fokozatát a budapesti Corvinus Egyetemen szerezte.


< Vissza