Megjelent Dr. Dobó Marianna könyve

2016. május 18. HATÁSOK ÉS KÉNYSZEREK - KÖZPONTI DÖNTÉSI FOLYAMATOK A VIS MAIOR HELYZETEK MEGOLDÁSÁBAN címmel jelent meg Dr. Dobó Marianna, főiskolai docens könyve.

A kötet alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Kiválósági Programja támogatta. (9882-3-2015/FEKUT)
Lektor: Dr. Fejes Szonja - jogász, EU szakjogász és Zelei László, tűzoltó alezredes, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fordítás: Zsebe Blanka Gréta
ISBN 978-615-5297-75-5
A szerző célja annak bemutatása, hogy a vis maior helyzetek milyen kihívások elé állítják a központi és a helyi döntéshozatalt, és azok mennyire tudnak e kihívásoknak megfelelni. A kötet a tágabb összefüggéseket is láttat, hiszen ismerteti a szabályozás nemzetközi környezetét, nagy hangsúlyt fektetve a katasztrófák elleni sikeres védekezés érdekében Magyarország által kötött kétoldalú szerződésekre is.
A kötet fő célja, hogy a vonatkozó jogszabályok létrejöttének körülményeit, a törvények és rendeletek alapelveit, valamint a törvényalkotás folyamatának parlamenti bizottsági és parlamenti vitáit bemutassa. Ennek során szemlélteti a centrális döntési folyamatokat, teljes körűen bemutatja a különböző politikai pártok érveit és ellenérveit. A tanulmány azonban nem csupán a jogszabályokat és azok előkészületét elemzi, hanem bemutatja a katasztrófavédelem intézményi hátterével kapcsolatos döntéseket is. Emellett felhívja a figyelmet a társadalmi egyeztetések szerepére és a kríziskommunikáció fontosságára. A katasztrófavédelmi tervezés, a konfliktus- és válságkezelés módszereinek bemutatásával ismerteti azt is, hogy a katasztrófahelyzetek negatív hatásai hogyan csökkenthetők szervezetvezetési és kommunikációs módszerek, valamint megfelelő tervezés döntéshozatali folyamatok alkalmazásával.
Részlet az előszóból:
„A kutató keresheti a témáját, és találhat arra „véletlenül" egy szakmai konferencián elhangzott kérdés nyomán. Ezért hálás köszönettel tartozom Prof. Buday-Sántha Attilának, aki a Pécsi Tudományegyetemen tartott előadásom után tette fel azt a kérdést, ami nyomán kutatói érdeklődésem új irányt vett. A jelenlegi kötet ennek a témának az első állomása, hiszen a döntéshozatali folyamatok kényszer szülte megváltoztatása, valamint a vis maior helyzetek utáni döntési folyamatainak bemutatása során nem kerülhető el a krízismenedzsmenti technikák, valamint a megelőzés – az elhárítás – a veszélyhelyzeti kezelés elemzése a településfejlesztési és katasztrófavédelmi koncepciókban és a települési gyakorlatban."
A kötet alapjául szolgáló kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Kiválósági Programja támogatta. (9882-3-2015/FEKUT)
Lektor: Dr. Fejes Szonja - jogász, EU szakjogász és Zelei László, tűzoltó alezredes, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fordítás: Zsebe Blanka Gréta
ISBN 978-615-5297-75-5

 


< Vissza