VÉGZŐS HALLGATÓK FIGYELMÉBE!

Tájékoztatom Önöket, hogy a szakdolgozat feltöltésének határideje 2016. április 15. 24 óra

A tartalmi és formai követelményeket megtalálhatják Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szakdolgozatra vonatkozó fejezetében, mely elérhető a www.oktatas.ektf.hu oldalon a szabályzatok menüpontban.
Az elkészült szakdolgozat bekötött példányát a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon a feltöltést követően kell bemutatni 2016. április 18-tól április 30-ig. Felhívom a figyelmüket, hogy csak azon szakdolgozat mutatható be a TO-n, mely előzetes feltöltése http://szakdolgozat.uni-eger.hu/ oldalon 2016. április 15-ig megtörtént.

 

A Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály a szakdolgozatok bemutatására ügyfélfogadási időben biztosít lehetőséget:
Hétfő: 9.30-11.00
Szerda: 9.30-11.00
Péntek: 8.00-11.00

 

A feltöltés menetéről részletes tájékoztató letölthető a www.oktatas.ektf.hu ügyintézés menüpontból.
A feltöltött és beköttetett szakdolgozatnak tartalmi és formai szempontból meg kell egyeznie.
A feltöltött szakdolgozatok adatai megtekinthetők a http://szakdolgozat.uni-eger.hu/ oldalon.
Továbbá tájékoztatom, hogy a szakdolgozat kötelező mellékletét képezi a szakdolgozati nyilatkozat, melyet aláírásukkal kell ellátni. A nyilatkozat az oktatas.ektf.hu weboldal formanyomtatványok menüpontban érhető el.
A szakdolgozati nyilatkozatot aláírva tartalmaznia kell mind a köttetett mind pedig az elektronikus változatú szakdolgozatnak a szakdolgozat utolsó oldalán.

 

Eger, 2016. április 5.

 

Varga Csilla sk.
osztályvezető
Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály


< Vissza