Oktatás

Szakdolgozat

HIVATKOZÁSOK HELYES HASZNÁLATA Letölthető dokumentum

A BÍRÁLATI RENDSZER Letölthető dokumentum

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMÁINK:

Dr. Dobó Marianna

 • Helyi hatalom és gyakorlása (pl. helyi közéleti aktivitás Best practise az önkormányzatok működésében, helyi közéleti elit összehasonlító vizsgálata, civil szervezetek a helyi döntéshozatalban, nemzetközi összehasonlító vizsgálat, önkormányzati reformok és modellek Európában, helyi hatalom szereplőinek elemzése)
 • Ifjúság léthelyzeteinek vizsgálata (pl. kormányzati ifjúságpolitikák, ifjúságpolitikai koncepciók Európában, önkormányzatok ifjúságpolitikája Magyarországon, ifjúsági szervezetek mozgásterének felmérése Magyarországon és/vagy Európában, ifjúság és érdekérvényesítés)
 • Regionalizmus, regionalitás (pl. regionális együttműködések régióban, régiók között, regionális tervezés kihívásai, határ és szegregátum, határmenti kapcsolatok nemzetközi gyakorlata, választott régió, térség szakpolitikája, stratégiai tervek elemzése, döntési folyamatok vizsgálata)
 • Oktatás és politika (pl. esélyegyenlőséget támogató programok összehasonlító elemzése, nemzetközi kapcsolatok erősítése az oktatáspolitika eszközrendszerével, a szakképzés térségi hatásai – hazai, nemzetközi –, az oktatáspolitika társadalmi hatásai, kistérségek és a kistelepülések oktatáspolitikája, önkormányzatok, a helyi foglalkoztatáspolitikák és az oktatás kapcsolata, közép- és felsőfokú intézmények regionális elhelyezkedése)

Dr. Guszmann Gergely

 • Nemzetépítés, nacionalizmus és nemzeti identitás
 • Kormányzati rendszerek és kormányzati elvek elemzése, összehasonlítása
 • Az EU integráció és az európai identitás
 • A társadalomismeret tanításának módszertana
 • A délkelet-ázsiai országok kulturális, politikai és társadalmi kérdései

Dr. Horváth Ágnes

 • Politikai eszmék a közéletben a XX. században és napjainkban
 • Nők és politika
 • Települések nemzetközi kapcsolatainak vizsgálata
 • Választások, választási menedzsment

Dr. Majtényi György

 • Szovjet típusú rendszerek elemzése
 • Németország 20. századi történelme
 • 20. századi magyar társadalomtörténet
 • Elitek Magyarországon a20. században

Dr. habil. Simon Zoltán

 • Az Európai Unió intézményei, döntéshozatali eljárásai és politikái
 • Európai politika és politikai rendszerek
 • A közel-keleti térség

Dr. Varga György

 • A posztszovjet térség biztonságpolitikai kihívásai a 90-es évektől napjainkig
 • A posztszovjet térség befagyott konfliktusainak bemutatása és értékelése
 • A nyugati FÁK-térség országainak európai integrációs törekvései, az EU-ukrán, EU-moldovai és az EU-belorusz kapcsolatok helyzete
 • Oroszország és az Európai Unió kapcsolatainak alakulása 2000-től napjainkig
 • A Dnyeszter-melléki konfliktus történelmi és politikai alapjai, a megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítések
 • Az EU-tagság hatása a nemzetállamok külpolitikai érdekeinek alakítására
 • Orosz kezdeményezésű integrációs törekvések a posztszovjet térségben

< Vissza