Oktatás

TDK

Bibó István Politikatudományi Műhely
A Tudományos Diákkörök jelenléte nem mai találmány, hiszen a felsőoktatási munka szerves részei voltak már sok évvel ezelőtt is. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. A Politológia Tanszék oktatói szívesen segítik a hallgatók kutatómunkáját. A TDK lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka.
A TDK munkának óriási előnye az, hogy egy-egy témát szemesztereken átnyúlva, vizsgakötöttségek nélkül, mélységében, összefüggéseiben, a mentortanárok segítségével lehet feldolgozni és dolgozatban, előadásokban bemutatni. TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. A legfontosabb az az erkölcsi siker, amit a házi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a posztgraduális vagy doktori)képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a diplomatervben folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes diplomatervnek is, amelynek tapasztalatait, a konzulens ill. a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges diplomatervben. Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Azt nem kell külön mondani, hogy a tudományos pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK vitaest vagy konferencia ehhez is jó rákészülési ill. gyakorlási lehetőséget nyújt.
A munka menete:
1. irodalomgyűjtés
2. feldolgozás kiscsoportban
3. vita, közös feldolgozás az adott napon
4. feljegyzések készítése, beadása
5. azok értékelése
6. féléves munka értékelés dolgozattal, prezentációval
A TDK Műhelyhez bármely szakos hallgató csatlakozhat, aki társadalom-, illetve politikatudomány iránt érdeklődik, illetve MA, PhD tanulmányait ebben az irányban tervezi.

Néhány témakör, amiben a hallgatóink jelenleg is kutatnak:

 • Rendőrség: tények, vélemények, ellenérzések,
 • Gyermekjog, gyermekvédelem,
 • Állampolgárok a magyarországi börtönökben,
 • A szlovákiai magyarok identitáskonstrukciói,
 • Technológiai fejlődés és civilizáció,
 • Korrupció
 • Amerikai iraki háború,
 • Jugoszlávia utódállamai,
 • CSR politika Magyarországon,
 • Arab tavasz,
 • Ifjúságpolitikai modellek,
 • Nemzetközi bíróságok,
 • Orosz-grúz konfliktus,
 • A NATO-szerepvállalása a világban,
 • Ökomigránsok és ökopolitika
 • Választási kampányok összehasonlító elemzése
 • Észak-ír helyzet döntéselméleti megközelítése

Jelentkezni folyamatosan lehet.
A Bibó István Politikatudományi Műhely tanárelnöke:
Dr. Dobó Marianna
mariann.dobo@gmail.com


< Vissza