Tanulmányi információk

Felvételi követelmények

Ember és társadalom műveltségterületi tanár MA
Előzményként elfogadott alapszakok (BA/BSC):

 • Történelem
 • Néprajz
 • Pszichológia
 • Szabad bölcsészet
 • Kulturális antropológia
 • Kommunikáció és médiatudomány
 • Társadalmi tanulmányok

Más szakképzettség esetén a szakfelelős és a Tanulmányi Bizottság kreditvizsgálata alapján kérhető a felvétel.
További információ a tanszéken kérhető.

Nemzetközi tanulmányok BA

 • Képzési idő: 6 félév
 • Felvételi tárgyak: 2 érettségi tárgy választása kötelező
 • Választható tárgyak: magyar / matematika / társadalomismeret / történelem / idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Nemzetközi tanulmányok MA
Mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

-- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
 • az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok
 • nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak

-- A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok:

 • alkalmazott közgazdaságtan
 • anglisztika
 • biztonság- és védelempolitikai
 • emberi erőforrások
 • gazdálkodás és menedzsment
 • gazdaságelemzés
 • germanisztika
 • határrendészeti és védelmi vezetői
 • igazgatásszervező
 • informatikus könyvtáros
 • katonai vezetői
 • keleti nyelvek és kultúrák
 • kereskedelem és marketing
 • kommunikáció és médiatudomány
 • közszolgálati
 • kulturális antropológia
 • nemzetbiztonsági
 • nemzetközi gazdálkodás
 • nemzetközi igazgatási
 • pénzügy és számvitel
 • politológia
 • romanisztika
 • romológia
 • szabad bölcsészet
 • szlavisztika
 • szociális munka
 • szociálpedagógia
 • szociológia
 • társadalmi tanulmányok
 • történelem
 • turizmus-vendéglátás
 • üzleti szakoktató

Az előírt kreditek az MA tanulmányokkal párhuzamosan is teljesíthetőek!

A felvételi formája: motivációs beszélgetés

1. A motivációs beszélgetés általános célja:

 • a nemzetközi tanulmányok szakra való jelentkezés személyes motivációjának, a felvételiző érdeklődési körének megismerése, valamint
 • annak felmérése, hogy a jelölt rendelkezik-e olyan mértékű társadalomtudományi alapismeretekkel, amelyek képesé teszik a nemzetközi tanulmányok főbb összefüggéseinek a megértésére,
 • a felvételiző rendelkezik-e megfelelő ismeretekkel a nemzetközi kapcsolatok mai rendszerének felépítéséről, struktúrájáról, a nemzetközi élet főbb szereplőiről.

2. A bizottság megismerje a jelölt kommunikációs készségeit.
3. A beszélgetés során a bizottság felméri a jelölt általános tájékozottságát a választott szakterület differenciált ismereteiről.
4. A felvételiző legyen képes véleményt formálni az alábbi témakörökben:

 • A nemzetközi szervezetek szerepe
 • Az európai integráció jövője
 • A globalizáció hatása a társadalomra és a gazdasági folyamatokra
 • Az új típusú biztonsági kihívások
 • A civilizációk és a vallás szerepe a nemzetközi kapcsolatokban

Ajánlott irodalom (az alábbi kézikönyveknek a fenti témakörökhöz kapcsolódó releváns fejezetei):

 • Egedy Gergely: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe. HVG ORAC, Budapest, 2007.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. HVG ORAC, Budapest, 2007.
 • Majtényi Balázs: Nemzetközi jog. L'Harmattan, Budapest, 2007.

Elérhető pontszám: A felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni.
A motivációs beszélgetésen maximum 50 pont, az alapképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése alapján maximum 40 pont (oklevél minősítése×8) szerezhető.
Többletpont maximum 10 pont.

Főiskolai felvételi szabályzat: http://oktatas.ektf.hu/szabalyzatok


< Vissza